**::รายการพิเศษนี้ เป็นราคาเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
รายการสนับสนุนการขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า::
เงื่อนไขแถม 1 โต๊ะ ต้องสั่งสินค้าจำนวน 30 ตัวขึ้นไป (เฉพาะค่าอาหารไม่รวมค่าเดินทางและรายการเพิ่มอื่นๆ)
ติดตามผลงานNk Tohjeenได้ที่ Facebook
Facebook

Nk Tohjeen ถูกใจ

โต๊ะจีน NK โภชนา โต๊ะจีน NK โภชนา
Nk Tohjeen